วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี รุ่นที่ 2

วันพฤหัสบดี  ที่ 8 เมษายน 2564  เวลา 10.00 – 11.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้มผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ครูคศ.1 ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ  สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี รุ่นที่ 2ในหัวข้อ การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างราย ได้แก่สตรี  โดยมีนางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีตัวแทนกลุ่มสตรีในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน  45  คน ใน 3 ตำบล ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

กดดูรูปทั้งหมดที่นี่