วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับกศน.เมืองพะเยาในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรฯ @บ้านสวนศรัณย์ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564  เวลา12.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ครู  คศ.1 และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับคณะครูและบุคลากร    กศน.อำเภอเมืองพะเยา ในโครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการเขียนเอกสารวิชาการ  และรายงานผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองพะเยา ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 โดยมีดร.สุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุลเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ บ้านสวนศรัณย์  หมู่ที่  6  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาดำเนินการโดย กศน.อำเภอเมืองพะเยา…