วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

เยี่ยมให้กำลังใจ…  ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน และครูฝึกสอน ในการฝึกซ้อมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์…

           วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   ได้ให้กำลังใจนักศึกษา  กศน.อำเภอเชียงม่วน  และคณะครูผู้ฝึกสอน  ในการฝึกซ้อมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565 พร้อมยังได้ให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ณ กศน.ตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา …