วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

เยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านสกัดกั้นบ้านปงสนุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.  นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำด่านสกัดกั้น/ด่านบูรณาการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานดังกล่าว ณ ที่ตั้ง ด่านสกัดกั้น/ด่านบูรณาการ หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา