วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

เปิดศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กศน.อำเชียงม่วน สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา

   วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. มีนางมีนา  กิติชานนท์  ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน โดยให้ กศน.อำเภอเชียงม่วน จัดตั้งเป็นศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษานำร่อง  ในสังกัดสำนักงาน  กศน.จังหวัดพะเยา มีนางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงาน  และนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู  เป็นผู้รับผิดชอบงานศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วนณ กศน.อำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…