วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

เปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น แบบชั้นเรียน วิชา ช่างเชื่อมเหล็ก จำนวน 40 ชั่วโมง

วันอังคาร  ที่  9  กุมภาพันธ์  2564  เวลา  09.00  น.  นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน    ให้เกียรติเป็นประธาน  การเปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น  แบบชั้นเรียน วิชาช่างเชื่อมเหล็ก   จำนวน  40  ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  9 – 16  กุมภาพันธ์  2564  มีผู้เรียน  จำนวน  12  คนมีนายสิงห์คำ   ชมภูชนะภัย  เป็นวิทยากร   และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่   เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินกิจกรรมณ  กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา