วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

เปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชา การทำกระเป๋าหนังอเนกประสงค์ จำนวน 20 ชั่วโมง

วันเสาร์ ที่  13  กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาฯ ร่วมเปิดการฝึกอบรมและนิเทศ ติดตาม พร้อมร่วมให้กำลังใจกับผู้เรียน วิทยากร และครูที่ดำเนินกิจกรรม ในการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)  วิชา   การทำกระเป๋าหนังอเนกประสงค์   จำนวน  20  ชั่วโมง  ซึ่งมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่   13 – 14และ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  

ในการนี้ นายเกษมสันต์  ช้างสาร ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  11  ตำบลบ้านมาง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม   และมีนายสุริศร์กร   คล่องแคล่ว  ครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่   เป็นวิทยากรมีผู้เข้ารับการอบรม   จำนวน  7 คน  และมีนายพิภพ  ทรายคำ ครู   กศน.ตำบลบ้านมาง  เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม    ทั้งนี้    ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้รับความความร่วมมือจากเจ้าของบ้านหนังสือชุมชน   นายคำรณ   มูลศรีและนางประนอม มูลศรี ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมในครั้งนี้

คลิกดูรูปเพิ่มเติมที่นี่