วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

24 มิ.ย.2564 เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน วิชา “การเย็บกระเป๋าเป้จากผ้าขาวม้า “ จำนวน 50 ชั่วโมง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ  แบบชั้นเรียน การเย็บกระเป๋าเป้จากผ้าขาวม้า  จำนวน 50 ชั่วโมง   และมีนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  ร่วมนิเทศ  ติดตาม พร้อมร่วมให้กำลังใจกับผู้เรียน  วิทยากร และครูที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  โดยกำหนดจัดอบรม  ในระหว่างวันที่  24 มิถุนายน 2564 – 3 กรกฎาคม 2564   ณ หอประชุมวัดบ้านท่าฟ้าเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และมีนางอัมพร มูลศรี เป็นวิทยากร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 15 คน  นายไชยพจน์  สมภาร   และนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ  ครู  กศน.ตำบลสระ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…