วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

25 มิ.ย.2564 เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบ กลุ่มสนใจ วิชา การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 20 ชั่วโมง

วันศุกร์ ที่ 25  มิถุนายน  2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ     รูปแบบกลุ่มสนใจ    วิชา    การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 20 ชั่วโมง พร้อมให้กำลังใจกับผู้เรียน วิทยากร และครูที่ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่  25 – 28 มิถุนายน 2564  ณ หอประชุมบ้านสระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  7 คน มีนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ  ครู  กศน.ตำบลสระ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานในการดำเนินกิจกรรม…