วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

อบรมการพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้านการจัดทำคลิปสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

วันอังคาร ที่ 25 พฤษภาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ครู และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน เข้ารับการอบรมด้วยระบบออนไลน์ ผ่าน Zoom ในหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะครู กศน. ด้านการจัดทำคลิปสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ระหว่างวันที่ 25 , 27 และ 28 พฤษภาคม 2564 ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา