วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

6 ธันวาคม 2564 ส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ บ้านป่าแขม หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง…

           วันจันทร์ ที่ 6 ธันวาคม 2564​ เวลา 16.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู พร้อมตัวแทน ครู กศน.ตำบลบ้านมาง และ นายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงม่วนและกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าแขม  ณ ที่ทำการกลุ่มผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมางอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…