วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรม อบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน