วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

24 มิ.ย.2564 สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา ลงสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดสรรที่ดินให้กับ กศน. ตำบลบ้านมาง

วันพฤหัสบดี  ที่  24  มิถุนายน 2564 นางสมหญิง แย้มแย้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมด้วยคณะครูในสังกัด และผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา  ที่ได้ลงพื้นที่สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณ กศน.ตำบลบ้านมาง (โรงเรียนบ้านป่าแขมเดิม) เพื่อจัดสรรที่ดินให้กับ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เกษตรอำเภอเชียงม่วน และองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นพื้นที่ในการจัดการศึกษา และให้บริการประชาชนในพื้นที่ในด้านต่าง ๆ ต่อไป…….