วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

สักการะเจ้าพ่อวงแดง และเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 และประชุมติดตามการดำเนินกิจกรรมประจำสัปดาห์ และการสร้างขวัญและกำลังใจบุคลากรในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม  2564   เวลา  08.00 น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมคณะครู  และบุคลากร   กศน.อำเภอเชียงม่วน   ร่วมถวายเครื่องสักการะเจ้าพ่อวงแดง และสักการะเสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอเชียงม่วน ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

  เวลา  11.00 น.  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเชียงม่วน    เป็นประธานการประชุม   ติดตาม การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่    ของคณะครู    และบุคลากร  กศน.อำเภอเชียงม่วน   ประจำสัปดาห์    ในเดือนมกราคม โดยมีกิจกรรม  ดังนี้ 
– แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ น.ส.รัตน์ชณี สาใจ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครู กศน. ตำบลสระ
– การสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในสังกัด
– บูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะกระบวนการคิดก่อนเริ่มการประชุม 
– Body Scan :สำรวจความคิด จิตของตน
– Brain Gym : คณิตคิดอย่างง่าย
– English Practicing with Vocabulary Game

      จากนั้น  ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมในช่วง เดือน มกราคม  2564  ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  …Think   Pair   Share : คนสำราญ งานสำเร็จ : We are the team. …..ที่นี่ เชียงม่วน

คลิกดูรูปทั้งหมดที่นี่ >>>