วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2564

           นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  นำครู และบุคลากรในสังกัด ร่วม “สวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ  ผ้าถิ่น ในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการใช้และสวมใส่ผ้าไทย       และจังหวัดพะเยา  มีนโยบายรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน แต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าพื้นเมืองผ้าทอ ผ้าถิ่น เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ได้ขอเชิญชวนผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด  ร่วมสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอ ผ้าถิ่น ในเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่เมือง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30  เมษายน 2564  เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พ.ศ. 2564…