วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในสังกัด

วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน และบุคลากรในสังกัด มอบของที่ระลึก เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในสถานศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา