วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

สรงน้ำพระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารครู บุคลากร และนักศึกษา เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565…

     วันจันทร์  ที่  18  เมษายน 2565  เวลา 09.00 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครู  และบุคลากรในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำ  กศน.อำเภอเชียงม่วน และไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอเชียงม่วนเคารพนับถือ  เนื่องในวันปีใหม่ไทย และเทศกาลสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…