วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

วางพวงหรีดงานศพพ่อปุ่น คำบุญเรือง บิดาของนายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง และเยี่ยมเป็นกำลังใจบ้านหนังสือชุมชน บ้านทุ่งเจริญ ตำบลบ้ามาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

คลิกดูรูปงานศพเพิ่มเติม

คลิกดูรูปเยี่ยมเป็นกำลังใจบ้านหนังสือชุมชน