วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

วันศุกร์  ที่  1  ตุลาคม  2564  ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ในสังกัด กศน.อำเภอปง ครั้งที่ 2 งปม.2564

   วันศุกร์  ที่ 1 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้  นางภานิษา เชื้อเมืองพาน   ตำแหน่ง ครู ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย  ในสังกัด กศน.อำเภอปง  โดยมีนายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง เป็นประธานการประเมินในครั้งนี้  ณ  หอประชุม กศน.อำเภอปง จังหวัดพะเยา