วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

25 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมแสดงความยินดี นายเกตชัย มานะ ได้รับโลห์ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชน และเครือข่าย ระดับเขต  เขตตรวจราชการที่ 16 ประจำปี 2565…

        วันศุกร์   ที่  25  กุมภาพันธ์  2565 เวลา 08.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพานตำแหน่ง ครู  และนางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายเกตชัย  มานะ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเชียงม่วน ที่ได้รับการสรรหาเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขา  ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ระดับเขต  เขตตรวจราชการ ที่ 16 ประจำปี 2565 โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ให้เกียรติมอบโลห์รางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมภูกามยาว ศาลากลางจังหวัดพะเยา ประสานงาน และจัดทำข้อมูลโดย  นายไชยพจน์ สมภาร ครู กศน.ตำบลสระ และนางนงนภัส  สมภาร ครู กศน.ตำบลเชียงม่วน…

กดดูรูปภาพเพิ่มเติม