วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมเป็นวิทยากร โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี รุ่นที่ 3

วันศุกร์  ที่ 9 เมษายน  2564  เวลา 10.00 – 11.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ครู คศ.1 และนางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ครูผู้ช่วย  ร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มสตรี รุ่นที่ 3 ในหัวข้อการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  สร้างราย ได้แก่สตรี โดยมีนางวนิดา  สิงห์แก้ว  พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โดยมีตัวแทนกลุ่มสตรี  ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ประกอบด้วย ตำบลเชียงม่วน ตำบลบ้านมาง และ กศน.ตำบลสระ รวมจำนวน 45 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…

คลิกดูรูปเพิ่ม >>>