วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1-3 พฤศจิกายน 2564 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำเว็บไซต์ และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ กศน.อำเภอจุน ประจำปีงบประมาณ 2564

   วันจันทร์  ที่   1  พฤศจิกายน  2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล  วงศ์กะโซ่   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาบุคลากร  ด้านการจัดทำเว็บไซต์และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์   ประจำปีงบประมาณ   2564   ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอจุน  ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยาโดยมีนางวิลาวัลย์ ไชยมงคล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดอบรมในครั้งนี้