วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมเป็นคณะทำงานในงานประเพณียี่เป็งลอยกระทงเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2564

   ระหว่างวันที่ 17-19  พฤศจิกายน 2564 นางสมหญิง   แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางนงนภัส  สมภาร  ครู  กศน.ตำบลเชียงม่วน   ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดกระทงเล็ก นายอุดร   คำบุญเรือง    ครู   กศน.ตำบลบ้านมาง   และนายปิติพล   วงศ์กะโซ่  ครู  อาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน   ร่วมเป็นคณะทำงานในการบันทึกวีดิทัศน์และรูปภาพ    ในงานประเพณียี่เป็ง   ลอยกระทงเชียงม่วน    ประจำปี  พ.ศ. 2564  ณ  วัดศรีเมืองมาง  หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง  และ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน   หมู่ที่   10   ตำบลเชียงม่วน   อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา    โดยมี   ว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในการเปิดงาน  และมีนายสุเมธี  คำลือ  นายกเทศมนตรีตำบลเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ …