วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียน นักศึกษา รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ (Pfizer)

   วันศุกร์ ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด นำนักศึกษารับฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก และร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับนักศึกษาที่เข้ารับวัคซีน  ณ    โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านมาง   อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีว่าที่ร้อยโทบำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน   และนายเฉลียว  วรรณทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับวัคซีน ในครั้งนี้