วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

29 ตุลาคม 2564 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ (Pfizer)

         วันศุกร์ ที่ 29  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้คณะครู นำนักศึกษาในสังกัด กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟเซอร์ (Pfizer) ครั้งที่ 3 เพื่อเป้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเปิดภาคเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม หมู่ที่  1 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…