วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมลงนามถวาย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

รายชื่อผู้ร่วมลงนามถวายฯ