วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

15 กันยายน 2564 ร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ และพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาเนื่องในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว…

          วันพุธ ที่ 15 เดือน กันยายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์   และพิธีเจริญพุทธมนต์   และเจริญจิตภาวนาเนื่องในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว  (ลำใจเวียง) โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธี และมีกิจกรรม ดังนี้

1. เวลา 08.10 น. พิธีตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำพุด บ้านบ่อเบี้ย หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

2. เวลา 13.00 น. พิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา ณ วัดป่าแขม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยาผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้…