วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 พฤศจิกายน 2564 ร่วมประชุมจำเดือน บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน

       วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของบ้านหล่ายทุ่ง เพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาผู้ไม่รู้หนังสือ หรือผู้ลืมหนังสือ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน.อำเภอเชียงม่วน ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา  2564  และเตรียมจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน  ณ หอประชุมหมู่บ้าน  บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 6  ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…