วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน​ 2564​ เวลา 13.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู พร้อมครู กศน.ตำบลเชียงม่วนและ กศน.ตำบลบ้านมาง เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…