วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมทำบุญในประเพณีตานก๋วยสลาก โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน

           วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง  ครู  นายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบล  และนายปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัคร กศน.  บุญร่วมทำบุญในประเพณีตานก๋วยสลาก  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…