วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

7 พฤศจิกายน 2564 ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว วัดบ้านหลวง และวัดไทยสุภาพ ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

   วันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยตัวแทนครูและบุคลากรในสังกัดร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี   ประจำปี  พ.ศ.2564 ในพื้นที่ตำบลเชียงม่วน ประกอบด้วย ที่พักสงฆ์พุทธอุทยานพระธาตุดอยแก้ว  หมู่ที่  7  บ้านสบทราย , วัดหลวง หมู่ที่ 1 บานหลวง  และวัดไทยสุภาพ หมู่ที่  5 บ้านท่าม่าน   ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน  ได้รวบรวมปัจจัยร่วมทำบุญ ในครั้งนี้…