วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่…

วันอังคาร  ที่  5  เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรในสังกัด จัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  ในงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีอำเภอเชียงม่วน ประจำปี พ.ศ. 2565  ณ  วัดไทยสุภาพ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา และร่วมให้บริการน้ำดื่มแก่หน่วยงานส่วนราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้…