วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมจัดทำวีดีทัศน์ ในโครงการ “เสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน”

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น.นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ร่วมจัดทำวีดีทัศน์ การร้องเพลงประสานเสียง “มาร์ชพัฒนาชุมชน” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  นำโดยนางวนิดา สิงห์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ รกก.พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน ร่วมกับ  กำนันตำบลบ้านมาง พัฒนากร จนท.กีฬาอำเภอเชียงม่วน ผู้นำชุมชน ต.เชียงม่วน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ต.บ้านมาง ภายใต้โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เพื่อดำเนินการคัดเลือกในระดับเขตต่อไป…