วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับผู้สูงอายุตำบลสระ

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายรัฐวัฒ นุธรรมผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษาเชื้อเมืองพาน ครู ผู้ช่วยพร้อม ครู กศน. ตำบลสระ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ และพนักงานบริการ ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสสานที่  โดยความร่วมมือของ อบต.สระ โดย กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากวัสดุเหลือใช้ (ซองน้ำยาปรับผ้านุ่ม) เป็นการ ส่งเสริมการลดขยะ  ลดการเผาและนำวัสดุเหลือดใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์  และ อบต.สระ  ได้แนะนำข้อมูลอาคารบรรพชีวิน  แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา  เล่นเครื่องออกกำลังกาย ชมบรรยากาศสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมระบายสี สร้างความสุขให้คนสูงวัย ซึ่งเป็นสูงอายุโรงเรียนสุขใจวัยเก๋า และผู้สูงอายุในโซนบ้านสระมาพบปะกัน ในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ >>> https://photos.app.goo.gl/Rk3bRrWccU6H451V6

ปิติพล วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานประชาสัมพันธ์ : รายงาน