วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อปุ่น คำบุญเรือง บิดานายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง

วันจันทร์ ที่  28 ธันวาคม 2563 เวลา  12.30  น. นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นางวิลาวัลย์ไชยมงคล  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอจุน  นายรัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยคณะครูในสังกัด ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่อปุ่น คำบุญเรือง บิดานายอุดร คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง ในการนี้  นายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ ฌาปนสถาน หมู่ที่ 1 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

<<<คลิกดูรูปทั้งหมด>>>

ปิติพล วงศ์กะโซ่ :ภาพ/ข่าว