วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

25 มิถุนายน 2564 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมคณะครู  และบุคลากรในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรม   วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2564  ณ หอประชุมอำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยมีว่าที่ ร.ท.บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งภายในโครงการได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด