วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ร่วมกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว…

     วันศุกร์  ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางมีนา กิติชานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา  มอบหมายให้นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน และนางสาวสมภร อินต๊ะสาร นักวิชาการศึกษา ร่วมทำบุญทอดกฐินพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ในการถวายกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ …