วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

รับมอบเสากระจายสัญญาณ WiFi ให้กับ กศน.ตำบลบ้านมาง…

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา  11.45 น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   พร้อมคณะครู  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านป่าแขม  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านมาง  และตัวแทน นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านมาง ร่วมรับมอบเสากระจายสัญญาณ WiFi จากนายปิติพล วงศ์กะโซ่ครูอาสาฯ   นายธีร์ธนัท คำลือ  เจ้าของร้านสินค้าเกษตรบ้านปิน   และนายสุนทร  เมืองแก่น  กลุ่มตีเหล็กบ้านป่าแขม ร่วมบริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวมีมูลค่ากว่า 5,000 บาท ให้กับ กศน.ตำบลบ้านมาง เพื่อเป็นจุดกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้ทั่วบริเวณ  กศน.ตำบลบ้านมาง   เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนและให้บริการฟรี WiFi ศูนย์ดิจิทัลประจำตำบลบ้านมาง แก่ประชาชนที่มารับบริการต่อไป…

คลิกดูรูปเพิ่มเติม >>>