วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

รับมอบพันธุ์ไม้ จากหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่จั๊วะ อำเภอเชียงม่วน – ปง จังหวัดพะเยา

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมรับมอบพันธุ์ไม้ จากหน่วยศึกษาการพัฒนาการอนุรักษ์ต้นน้ำแม่จั๊วะ อำเภอเชียงม่วน – ปง จังหวัดพะเยา บ้านท่าฟ้า ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน เพื่อนำไปปลูกป่าเนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทยปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น  โดย กศน.อำเภอเชียงม่วนเตรียมปลูก จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ทั้ง 3 ตำบล