วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ยินดีต้อนรับ ผอ.สมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ด้วยความยินดียิ่ง

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ยินดีต้อนรับ นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ด้วยความยินดียิ่ง ที่ท่านได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กศน.อำเภอเชียงม่วน