วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

มอบใบสำคัญแสดงการจบหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำเครื่องดื่มน้ำซ่า ชา กาแฟ จำนวน 40 ชั่วโมง

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบสำคัญแสดงการจบหลักสูตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำเครื่องดื่ม น้ำซ่า ชา กาแฟ  จำนวน 40 ชั่วโมง โดยมีนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่12 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 17 คน …