วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

11 สิงหาคม 2564 มอบเกียรติบัตร การประกวดเรียงความ และการประกวดคัดลายมือ โครงการ วันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

        วันพุธ ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู นางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสาวภัศรชนก อินธิยา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เดินทางไปมอบเกียรติบัตรพร้อมของรางวัล ให้กับนักเรียน และคณะครู ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของห้องสมุดประชาชนอำเภอเชียงม่วน ตามโครงการวันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่ได้รับรางวัล การประกวดเรียงความ และการประกวดคัดลายมือ ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านไชยสถาน โรงเรียนชุมชนบ้านหลวง  และโรงเรียนบ้านท่าม่าน ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา