วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

28 มิ.ย.2564 มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 20 ชั่วโมง

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมวิาชีพ วิชา การทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 20 ชั่วโมง ซึ่งดำเนินการจัดอบรม ระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านสระใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 7 คน โดยมีนางสาวรัตน์ชณี  สาใจ  ครู กศน.ตำบล เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม