วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

28 มิ.ย.2564 มอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมวิาชีพ วิชา การทำขนมไทย จำนวน 20 ชั่วโมง ซึ่งดำเนินการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 25 – 28 มิถุนายน 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านสระเหนือ  หมู่ที่ 3 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายศรีไทย  ทองกาบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลสระ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 7 คน มีนายไชยพจน์  สมภาร ครู กศน.ตำบล เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม…