วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

พิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าม่าน หมู่ที่ 5 ตำบลเชียงม่วน

           วันอังคาร  ที่  19  ตุลาคม  2564  เวลา 09.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู เข้าร่วมพิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าม่าน หมู่ที่  5  ตำบลเชียงม่วน  โดยมี  ว่าที่ร้อยโท บำรุง  คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธี  มีกิจกรรม  ดังนี้ 

1. พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

2. พิธีแลกเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าม่าน จำนวน 22 คุ้ม

3. กล่าวคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงพลังแห่งความศรัทธา  การต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เติบโต  และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครัวเรือน     โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนบ้านท่าม่าน เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดไทยสุภาพ (วัดท่าม่าน) หมู่ที่  5 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมี นางวนิดา สิงห์แก้ว พัฒนาการอำเภอเชียงม่วน กล่าวรายงาน และนายเชวงชัย สันป่าแก้ว ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าม่าน กล่าวต้อนรับ…