วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

พิธีถวายพวงมาลาราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

           วันพุธ  ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลาราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร มีคณะครู  และบุคลากรในสังกัดกศน.อำเภอเชียงม่วนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ  กศน.อำเภอเชียงม่วน  หมูที่ 10 ตำบลเชียงม่วน จังหวัดพะเยา