วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน. อำเภอเชียงม่วน นำครู และบุคลากรในสังกัด พิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 
ในการนี้  นายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

คลิกดูรูปทั้งหมดที่นี่