วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ผู้ตรวจการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยา ติดตาม การดำเนินงาน ของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…

   วันจันทร์   ที่  15  พฤศจิกายน  2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้ให้การต้อนรับ   ผู้ตรวจการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยา  ณ  กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ในโอกาสที่เดินทางมาติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลทั้ง 2 ตำบล  ประกอบเด้วย  ตำบลบ้านมาง และตำบลสระ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่  28  พฤศจิกายน  2564  นี้…