วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ผอ.รัฐวัฒ นุธรรม อำลารักษาการ กศน.อำเภอเชียงม่วน…

วันที่ 30 พฤศจิกายาน 2563 นายัฐวัฒ นุธรรม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ซึ่งได้มารักษาการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 พี่- น้อง กศน.อำเภอเชียงม่วน ขอขอบคุณท่านที่ให้การดูแลพวกเราเป็นอย่างดี…โดยได้ลาศาลเจ้าที่องค์แดง และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และกราบลาพระพุทธประจำสำนักงาน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ปิติพล วงศ์กะโซ่ : ภาพ/ข่าว
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กศน.อำเภอเชียงม่วน