วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

23 สิงหาคม 2564 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

        วันจันทร์ ที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564  เวลา  07.30 – 08.30  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน  ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 ของนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนางณัฐกฤตา นาละต๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนายคำรณ  มูลศรี  ข้าราชการบำนาญ ในนามคณะกรรมการสถานศึกษา และนายปิติพล วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน  ร่วมเป็นคณะกรรมการในการประเมิน และมีคณะครู กศน.ตำบลในสังกัดร่วมให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการประเมิน  ในครั้งนี้…